Skip to main content
European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR)
Publikationer av allmän karaktär

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 16.12.2021 amending Implementing Decision C(2020) 4356 final adopting a Multi-country Action Programme for the year 2020 - part 1 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

Översikt

Publiceringsdatum
7 januari 2022
Upphovsman
Generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar

Filer

7 JANUARI 2022
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 16.12.2021 amending Implementing Decision C(2020) 4356 final adopting a Multi-country Action Programme for the year 2020 - part 1 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)
English
(135.46 KB - PDF)
Ladda ner
7 JANUARI 2022
ANNEX to Commission Implementing Decision C(2020) 4356 of 25.6.2020 adopting a Multi-country Action Programme for the year 2020 – part 1 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)
English
(970.1 KB - PDF)
Ladda ner