Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR)

Cross Border Cooperation

Cross Border Cooperation

Cross Border Cooperation (CBC) is a key element of the EU policy towards its neighbours. It supports sustainable development along the EU’s external borders, helps reducing differences in living standards and addressing common challenges across these borders. It was first recognised as such in the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) regulation for the period 2007-2013. This was confirmed for the period 2014-2020 in the European Neighbourhood Instrument (ENI) regulation adopted in March 2014.

CBC promotes cooperation between EU countries and neighbourhood countries sharing a land border or sea crossing. Funding can also be provided for a programme between several EU and neighbourhood countries which, for example, are part of the same sea basin.

CBC is designed on the principles of the EU’s territorial cooperation model, but adapted to the specificities of the EU external cooperation. What characterises the CBC programmes and makes them a unique cooperation mechanism is the participating countries' strong commitment and ownership based on:

 • balanced partnership between the participating countries on either side of a border: Member States and neighbouring countries have an equal say in the programme decisions and projects receive funding only if implemented by partners on both sides;
 • management entrusted to a local – or national – authority in a member state, jointly selected by all countries participating in the programme;
 • common legal framework and implementation rules: For the future ENI period, rules established for the ENPI CBC have been simplified and adapted based on previous experience. See the ENPI and ENI CBC Programming documents and the ENPI and ENI CBC Implementing rules.

CBC has three main objectives:

 • promoting economic and social development in border areas
 • addressing common challenges (environment, public health, safety and security)
 • putting in place better conditions for persons, goods and capital mobility

The ENI CBC budget for the period 2014-2020 remains roughly at the same level as the ENPI CBC budget 2007-2013 with a total of EUR 1.052 billion. The CBC budget comes from two different sources: ENI and contributions from the European Regional Development Fund (ERDF). Out of the 16 CBC ENI programmes identified in the ENI CBC Programming Document 2014-2020, 13 programmes were adopted in December 2015, and 2 more were adopted in December 2016 (Mid-Atlantic is still missing). It is to be noted that the Baltic Sea programme remains an INTERREG programme managed by DG Regional and Urban Policy and was adopted already in 2014.

Please check regularly the content of this page to keep abreast of the latest CBC developments.

Implementation

For relevant information on the programme Joint Operational Porgrammes, eligible area, management structures and projects funded for the ENPI period 2007-2013 and ENI period 2014-2020, click on the programme name to access its website.

Land-Border programmes

Programme Websites

Kolarctic Programme

2007-2013

2014-2020

Karelia Programme

2007-2013

2014-2020

South East Finland-Russia Programme

2007-2013

2014-2020

Estonia-Latvia-Russia Programme

2007-2013

na

Estonia-Russia Programme

na

2014-2020

Latvia-Russia Programme

na

2014-2020

Latvia-Lithuania-Belarus Programme

2007-2013

2014-2020

Lithuania-Poland-Russia Programme

2007-2013

na

Lithuania-Russia

na

2014-2020

Poland-Russia

na

2014-2020

Poland-Belarus-Ukraine Programme

2007-2013

2014-2020

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Programme

2007-2013

2014-2020

Romania-Ukraine-Republic of Moldova Programme

2007-2013

na

Romania-Ukraine Programme

na

2014-2020

Romania-Republic of Moldova Programme

na

2014-2020


Sea-crossing programmes

Italy-Tunisia Programme

2007-2013

2014-2020


Sea-basin programmes

Black Sea Programme

2007-2013

2014-2020

Mediterranean Sea Programme

2007-2013

Website update ongoing

2014-2020

Mid-Atlantic Programme

na

Not adopted

Baltic Sea Region Programme (managed by DG Regio)

2007-2013

2014-2020

A new Technical Assistance project, i.e. "Technical support to the implementation and management of ENI CBC programmes (TESIM)", replaces the previous Regional and Capacity Building Instrument (RCBI) and ENPI Interact projects. The objective of this project is to continue to give support to the CBC programmes on both programme and project level focusing on improving the capacity of Partner Countries to participate in the programmes.

Interested in finding out more?

People involved in CBC believe in this cooperation tool. Watch this short video to find out why:


and read about the people behind the projects.

You can also find more about the projects financed by looking at these examples.

If you have questions, please contact near-cbcatec [dot] europa [dot] eu (the CBC team).

Key documents

 • Background document
 • Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση

ENI CBC programme Mid-term Review (2017)

 • Background document
 • Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση

ENI CBC Implementing rules

 • Background document
 • Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση

ENPI CBC implementing rules

 • Background document
 • Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση

CBC programming document for 2014-2020

 • Background document
 • Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση

ENPI CBC strategy paper 2007-2013